Life

NATO Airstrike Kills 15 Civilians Including Children