Life

Sammi Kane Kraft Dies at 20, “Bad News Bears” Star