IT Management

Is The Verizon Nokia Lumia 928 Tougher Than AT&T’s Nokia Lumia 920?